Lõuna-Eesti Turismiklastri / Visit Tartu poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline”
kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja
Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel
täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

RIVERSIDE VILLA ON LIITUNUD HEA TAHTE KOKKULEPPEGA TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega kinnitame, et:

·       kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhistest ja järgib neid igapäevatöös;

·       siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

·       desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

·       sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

·       personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

·       tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

·       haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

·       haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

·       osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel