RIVERSIDE VILLA ON LIITUNUD HEA TAHTE KOKKULEPPEGA TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega kinnitame, et:

·       kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhistest ja järgib neid igapäevatöös;

·       siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

·       desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

·       sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

·       personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

·       tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

·       haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

·       haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

·       osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel


RIVERSIDE VILLA HAS JOINED GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

You can be sure that we ensure:

·       all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work;

·       the indoor ventilation system is working properly;

·       there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;

·       frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;

·       employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations;

·       the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured;

·       people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;

·       people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data;

·       we are participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.